محصولات و پروژه ها

  • سیستم سوئیچینگ برج فرودگاهی ( فرودگاههای پیام، گرگان، بیرجند، اردبیل، لار، یاسوج، سنندج، هندورابی و … )
  • سیستم سوویچینگ پشتیبان مرکز کنترل فضای کشور
  • سیستم پشتیبان ماهواره ای ارتباطات RCAG مرکز کنترل و 25 سایت رادیوی هوانوردی در سطح کشور
  • سیستم ماهواره ای انتقال دیتای رادارهای سطح کشور به مرکز کنترل
  • ریموت کنترل های رادیویی ( فرودگاه مشهد، مهرآباد، سنندج ، کرمانشاه ، یاسوج، ایلام و …)
  • NPT GPS Master Clock
  • ADS-B receiver
  • سیمولاتور 3 بعدی برج مراقبت پرواز
  • کنسول و مبلمان مراکز کنترل و مانیتورینگ